Jovica Lukić

O nama

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu sam diplomirao januara 1998. Nakon četiri godine lekarskog staža, u januaru 2002. počinjem karijeru u Novo Nordisk Pharma. U periodu april 2014-jul 2019. sam bio na poziciji direktora srpskog predstavništva u japanskoj kompaniji Astellas pharma. Nakon toga počinjem samostalnu konsultantsku karijeru, sa fokusom na tržišta Jugoistočne i Centralne Evrope. Master studije iz biznisa (Executive MBA) sam završio 2010. u Cotrugli Business School u Beogradu, a Master studije iz farmakoekonomije i zdravstvene ekonomije 2019. godine, na Pompeu Fabra University u Barseloni, Španija.

Dugačka međunarodna karijera, kao i interakcije sa raznim tipovima klijenata i saradnika su me naučile poštovanju, strpljenju, adaptaciji stila komunikacije, i razumevanju razlika među kulturama. U svakoj interakciji tražim jasnost, orijentaciju ka ispunjenju ciljeva, upotrebu zdravog razuma, i fer odnos. Takav odnos mi je pomogao u sticanju reputacije pouzdanog i efikasnog saradnika.