Arbor vitae doo

Partner od poverenja

Kompanija Arbor vitae doo se bavi poslovnim savetovanjem u oblasti farmaceutske industrije i zdravstvenog sektora u Srbiji i regionima Jugoistočne i Centralne Evrope. Iza relativno mlade kompanije stoji 21 godina radnog iskustva u farmaceutskoj industriji, od čega 16 godina u inovativnim međunarodnim kompanijama, i 5 godina u savetodavnom radu sa srpskim i međunarodnim farmaceutskim kompanijama.

Naša ekspertiza obuhvata celokupni spektar aktivnosti iz farmaceutskog marketinga, farmakoekonomije i zdravstvene ekonomije, pristupa tržištu, kao i izvrsnosti u korporativnim operacijama.

Kompanija Arbor vitae doo je partner Evropske banke za obnovu i razvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD), angažovana u projektu unapređenja poslovanja kompanije Tbilisi medic iz Gruzije.

O nama

Reference

Naše usluge

Savetovanje iz oblasti farmaceutskog marketinga
Savetovanje iz oblasti farmakoekonomije, zdravstvene ekonomije i pristupa tržištu
Savetovanje iz oblasti unapređenja poslovnih procesa
Izdavaštvo medicinske literature

Kontaktirajte nas